مازندران

رئیس جدید هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران انتخاب شد

با ۲۲ رای از ۲۲ رای اعضای مجمع، هادی حق پرست برای ۴ سال بعنوان رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران انتخاب شد.

مهدیس حیدرنژاد گرجی ملی پوس کراس ایران: هشت سال پیش بدون موتور رشته کراس را شروع کردم، حمایت بشوم ادامه می دهم، پیست بین المللی موتورکراس آزادی امکان خوبی برای ورزشکاران این رشته است

مهدیس حیدرنژاد گرجی ملی پوش منتخب رشته موتور کراس برای مسابقات جهانی ترکیه گفت : از فرصت ایجاد شده خوشحالم و تاکنون پدرم حمایتم کرده است و اگر بیشتر حمایت شوم ادامه می دهم

سرپرست جدید هیات مازندران: به روز شدن هیات، جذب خانواده ها و آموزش‌های اصولی اولویت های کاریمان است

هادی حق‌پرست سرپرست جدید هیات موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران: به روز شدن هیات، جذب خانواده ها و آموزش‌های اصولی اولویت های کاریمان است

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران: پیست بزرگ موتورسواری کراس مازندران با حضور مازیار ناظمی افتتاح می‌شود

همه شهرهای استان مازندران در دو بخش موتورسواری و اتومبیلرانی فعال هستند