خبرها

آیین درختکاری خانواده بزرگ فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

آیین درختکاری خانواده بزرگ فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

مرحله چهارم مسابقات اتومبیلرانی سرعت- عکاس: بهنام رنجکش

مرحله چهارم مسابقات اتومبیلرانی سرعت

مرحله سوم مسابقات اتومبیلرانی شتاب قهرمانی کشور

مرحله سوم مسابقات اتومبیلرانی شتاب قهرمانی کشور

دوره مربیگری درجه سه موتورسواری

دوره مربیگری درجه سه موتورسواری

مرحله دوم مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور

مرحله دوم مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور

مرحله سوم مسابقات ریس

مرحله سوم مسابقات ریس

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

مراسم افتتاح و بهره‌برداری از سیستم روشنایی پیست موتورسواری و اتومبیلرانی

مراسم افتتاح و بهره‌برداری از سیستم روشنایی پیست موتورسواری و اتومبیلرانی

مرحله چهارم مسابقات سوپربایک

مرحله چهارم مسابقات سوپربایک

مرحله سوم مسابقات سوپربایک قهرمانی کشور

مرحله سوم مسابقات سوپربایک قهرمانی کشور

مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی سرعت (جام ایران همدل)

مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی سرعت (جام ایران همدل)

حضور وزیر ورزش و جوانان در پیست اتومبیلرانی آزادی مسابقات ریس قهرمانی کشور

حضور وزیر ورزش و جوانان در پیست اتومبیلرانی آزادی مسابقات ریس قهرمانی کشور

راند نخست مسابقات اتومبیلرانی سرعت

راند نخست مسابقات اتومبیلرانی سرعت

اهدای احکام اعضای کمیته‌ های رالی و اتومبیلرانی سرعت توسط رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

اعضای کمیته های رالی و سرعت اتومبیلرانی در دیدار با رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی احکام خود را دریافت کردند.